SÄTEILYTIETOA

Kaksi erilaista säteilyä

Kaikki elävä luonto – ihminen mukaan luettuna  –  on altistunut auringosta tulevalle sähkömagneettiselle säteilylle koko evoluutionsa ajan. . Luonnollinen radiotaajuinen taustasäteily poikkeaa ihmisen tuottamasta mobiilisäteilystä täysin sekä määrältään että laadultaan. Etusivun säteilysaastekuvan vihreä alue kuvaa aikaa ennen toista maailmansotaa, jolloin radioasemia oli vähän ja tutkat eivät olleet vielä käytössä. Meitä kiinnostavalla mobiilisäteilyn alueella lähellä 1GHz taajuutta säteilyä oli silloin olemattoman vähän.  Nykyään säteily on suurimmillaan juuri siellä ja ihmisten saama mobiilisäteily on noin 1018 eli 1,000,000,000,000,000,000 kertaa vahvempaa kuin sata vuotta sitten (huomaa kuvan asteikon logaritmisuus).

Ihmisen tuottama mobiilisäteily poikkeaa luonnollisesta taustasäteilystä täysin myös laadultaan. Luonnollisen taustasäteilyn aallot värähtelevät satunnaisesti kaikkiin suuntiin eli ovat polarisoitumattomia, insinöörien tuottama säteily on sekä polarisoitua että pulssimoduloitua, ja juuri nämä ominaisuudet tekevät mobiilisäteilyn tutkijoiden mukaan erityisen vaaralliseksi.  

Lisää säteilytietoa

Mobiilisäteilyn voimakkuutta ilmaistaan hämäävästi eri yksiköin. Esimerkiksi sydämentahdistimen ”vikasietokyky” säteilyä vastaan ilmaistaan kenttävoimakkuutena (V/m), samoin Euroopan neuvoston suositukset. Suomen säteilylaissa asia ilmaistaan tehotiheytenä (W/m2 , mikä tietysti voidaan muuttaa mW/m2 tai uW/cm2 desimaalipilkkua siirtämällä). Siirtyminen yksiköstä V/m yksikköön W/m2 on helpointa katsoa suoraan muuntotaulukosta. 

Aloitussivun säteilysaastekuvassa nousevan säteilymäärän asteikko on logaritminen. Kuvassa esitetyt säteilytasot ovat seuraavat:
ICNIRP 10 W/m2 = 10.000 mW/m2 = 61 V/m
Taso 3, Sydämentahdistin = 24 mW/m2 = 3 V/m
Taso 2, Euroopan neuvoston nykysuositus = 1 mW/m2 = 0.6 V/m
Taso 1.         – ” –                     tavoite  = 0,1 mW/m2 = 0.2 V/m

Huom! Suomen säteilylaki sallii paikalliseksi tehotiheydeksi (keskiarvona 1 cm2 pinta-alalle) jopa 200 W/m2. 

Martin Pallista kertovassa videossa Kristiinankaupungin pankin kulmalla mitattiin jopa 39 mW/m2, joten sydäntahdistimeen olisi voinut tulla ongelmia . Se, että professori Trevor Marshall sanoo säteilymäärän nousevan 5G:n myötä jopa satakertaiseksi selittyy juuri tehotiheysasteikon logaritmisuudella, tällä hetkellähän Suomen säteilylain ja Euroopan neuvoston suosituksen välillä on 10.000 kertainen ero tehotiheytenä ilmaisten. Kenttävoimakkuutena ilmaisten matemaattinen ero on vähemmän dramaattinen. 

Mittausongelma

Tähän asti mobiilisäteilystä kiinnostuneet ovat voineet itse mitata säteilykenttien voimakkuuksia kohtuuhintaisilla laitteilla. Esimerkiksi kuvassa näkyvä säteilymittari maksaa nettikaupassa 230 euroa. Tällaisen mittarin mittauskyky loppuu kuitenkin 8 GHz:iin, ja nyt kun Suomeen ollaan suunnittelemassa 5G:n vaatimaa 26 GHz:n taajuutta, sitä ei enää voi mitata puhumattakaan 60 GHz taajuudesta, jota jo ainakin ulkomailla on ”koeajettu”. Korkeampia taajuuksia mittaavat laitteet ovat ainakin vielä niin kalliita, ettei yksityishenkilöillä ole niihin varaa. Korkeille taajuuksille vain altistutaan ilman tietoa säteilykentän voimakkuudesta.