KORT SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA

VARFÖR HAR MEDBORGARINITIATIVET GJORTS?

Enligt undertecknade läkare är mobilstrålning helt enkelt en miljöförorening som måste hanteras med hårda restriktioner. I vårt land finns redan tydliga gränser för hur mycket bakterier och tungmetaller som får finnas i dricksvatten, tydliga gränser för hur mycket hälsoskadliga partiklar som får finnas i andningsluften och hur mycket radongas som det högst får vara i sovrumsluften. Varför ska man bara ödmjukt gå med på den ständigt ökande mängden mobilstrålning? Mängden strålning omkring oss har långt överskridit de riktlinjer som tillåts av strålsäkerhetsmyndigheter i Schweiz, Österrike, Belgien, Italien, Kina, Ryssland och några andra länder, såväl som Europarådets rekommendationer. Strålningen börjar nu nå upp till en nivå som är skadlig för pacemakers. Sveriges Arbetarskyddsstyresle varnar för att ”den som har metallföremål inopererade i kroppen bör undvika exponering för elektromagnetiska fält (EMF). Den som bär hjärtstimulator, så kallad pacemaker, får endast efter samråd med läkare sysselsättas med arbete som kan medföra exponering för EMF. Medborgarinitiativets vetenskapliga referenser visar att ICNIRP-organisationens strålningsgränser som mobilindustrin lobbat för, och som även omfattas av Finlands strålsäkerhetslag, inte skyddar människor som är känsliga, elektriska varelser.

Martin Pall, professor emeritus vid Washington State University, informerar om hur strålning påverkar hälsan i en 14-minuters video som gjordes under hans besök i Finland. Han anser att det inte behövs mer vetenskap och studier för att bevisa riskerna och att utbyggnaden av 5G måste stoppas omedelbart.

Film med Martin Pall med undertexter på svenska.  https://www.youtube.com/watch?v=ASrF-xKvmR0

Sveriges Arbetarskyddsstyrelse (4 §) varnar dem som har implantat för att strålning skadar

Lennart Hardell, professor i onkologi och verksam vid Universitetssjukhuset i Örebro, är en av kritikerna till 5G. Bland annat i Journal of Oncology har Hardell och hans team publicerat flera uppmärksammade forskningsrapporter som varnat för riskerna med strålning i samband med mobiltelefoni, bland annat har man kunnat påvisa ökad risk för cancer. Se även hans 4-minuters video  https://youtu.be/qumf8L4n0N4

Strålskyddsstiftelsen

https://www.emfacts.com/2020/01/former-icnirp-member-advocates-that-wireless-must-get-a-more-stringent-cancer-risk-class/ 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=BwyDCHf5iCY   (1 h 01min 29sec)
The truth about mobile phone and wireless radiation, Prof Devra Davis Univ Melbourne 2015

previous arrow
next arrow
Slider