ICNIRP MENETTÄÄ USKOTTAVUUTENSA

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) on yksityinen Munchenissä päämajaansa pitävä NGO- järjestö, joka on onnistunut luomaan mielikuvan tieteellisestä asiantuntemuksesta ja puolueettomuudesta niin hyvin, että monet maat – Suomi niiden mukana- ovat omaksuneet sen antamat säteilyn raja-arvot. Tämä vuonna 1992 rekisteröity järjestö jatkaa vuonna 1977 perustetun INIRCin työtä, valitsee itse hallintoelimensä sekä tieteelliset neuvonantajansa mikä järjestely takaa, että kriittiset mielipiteet on helppo sulkea ulkopuolelle. Keskeisiä päättäjiä ovat kolmen hengen johtoryhmä ja 12 henkinen komissio. Tieteellisiä neuvonantajia on 28, siinä on edustajia myös Suomesta.

Tutkivat journalistit tulivat sekä tammikuun 2019 että kesäkuun 2020 analyyseissään siihen tulokseen, että ICNIRP ei ole lainkaan niin puolueeton kuin se antaa ymmärtää vaan valikoi tarkasti sekä edustajansa että hyväksymänsä tieteen niin etteivät telekom- teollisuuden edut vaarannu.  Tämän lisäksi kaksi europarlamentaarikkoa julkaisi kesäkuussa 2020 melkoisen murhaavan raportin ICNIRPistä vaatien, että sen rahoitus EU:lta on loputtava ja tilalle on luotava teollisuudesta riippumattomien tiedemiesten yhteisö, jossa myös lääketiede on hyvin edustettuna. Raportissa tuodaan esille, kuinka samat asiantuntijat istuvat keskeisissä säteilyturvallisuudesta päättävissä elimissä aina WHOta myöten ja kuinka ICNIRPin keskeistä dogmia ”vain säteilyn akuutilla lämpövaikutuksella on merkittävää haittavaikutusta” epäilevillä tiedemiehillä ei ole pääsyä sen kummemmin järjestön hallitukseen kuin sen tieteellisiksi neuvonantajiksi. 

ICNIRPin kantaa vastustavien tiedemiesten varoituksia mobiilisäteilyn haitallisuudesta on luettavissa mm. sivustoilla https://bioinitiative.org/ ja www.emfscientist.org . Jälkimmäinen on osoitettu YK:n ja WHO:n pääsihteereille, YK:n ympäristöjärjestö UNEP in johtajalle ja YK:n jäsenvaltioille ja sen on allekirjoittanut yli 250 alan tutkijaa 44 eri maasta. Näiden tiedemiesten perussanoma voidaan tiivistää seuraavasti: väite siitä, ettei ionisoimaton mobiilisäteily voi aiheuttaa vaurioita on vanhentunut. Samoin käsitys siitä, ettei mobiilisäteily voi aiheuttaa vaurioita muutoin kun lyhytkestoisesti kudoksia kuumentamalla (”lämpövaikutus”)  joutaa tiedehistorian romukoppaan. Mobiilisäteily on vaarallisempaa kuin syöpäjärjestö IARCin vuonna 2011 antama luokitus 2B  ”mahdollisesti syöpää aiheuttava”. Useat nimekkäät tutkijat ovat vaatineet sille korkeinta syöpäluokitusta 1 yhdessä tupakan ja asbestin kanssa. Eräs näistä korkeampaa syöpäluokitusta vaativista on Illinoisin (Chicago) yliopiston biofysiikan professori James Lin. Merkille pantavaa on että hän oli ICNIRPin jäsen vuosina 2004- 2016, mutta näyttää nyt tulleen toisiin ajatuksiin.

Huom! EUROPAEM arvot ovat huippuarvoja, ICNIRP-arvot ovat keskiarvoja, joihin voidaan piilottaa korkeita pulssihuippuja.

EUROPAEM: European Academy for Environmental Medicine

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous

Saksan rakennusbiologit

Lähdeviitteet

https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/

https://www.investigate-europe.eu/en/2020/5g-covid-conspiracy/

https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf

Klaus Buchner and Michèle Rivasi: The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest , corporate capture and the push for 5G
Linkki tiedostoon on alla: