MIKSI TEIMME KANSALAISALOITTEEN?

Me yksitoista lääkäriä päätimme ryhtyä uuden kansalaisaloitteen vastuuhenkilöiksi ja tulla julkisuuteen, koska olemme huolestuneita langattoman teknologian hallitsemattomasta käyttöönotosta.  Mielestämme mobiilisäteilyssä on kyse yksinkertaisesti ympäristösaasteesta, johon on puututtava kovalla kädellä. Maassamme on selvät rajat sille kuinka paljon juomavedessä saa olla bakteereita ja raskasmetalleja, selvät rajat sille kuinka suuri määrä pienhiukkasia hengitysilmassa on terveydelle haitaksi ja kuinka paljon makuuhuoneen ilmassa saisi korkeintaan olla radonkaasua. Miksi jatkuvasti kasvavaan määrään mobiilisäteilyä pitäisi vain nöyrästi suostua? Meitä ympäröivän säteilyn määrä on jo ylittänyt Sveitsin, Itävallan, Belgian, Italian, Kiinan, Venäjän ja muutaman muun maan säteilyviranomaisten sallimat ohjearvot sekä Euroopan neuvoston suositukset. Säteily alkaa olla sillä tasolla, että sydämentahdistimet ovat vaarassa. Kansalaisaloitteen tiedeviitteet osoittavat, että mobiiliteollisuuden lobbaaman ICNIRP-järjestön säteilyrajat, joita myös Suomen säteilylaki myötäilee, eivät suojele ihmistä, joka on herkkä, sähköinen olento.

Kansalaisaloite (27.5.2020 alkaen) : https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6572.

Yllä oleva kuva osoittaa radiotaajuisen säteilyn lisääntymistä viime vuosikymmenien aikana. 
Etenkin mobiilisäteilyn alueella lähestymme jopa ICNIRP -”turvarajoja”, joita aloitteen tiedeviitteet pitävät virheellisinä.
Säteilytaso 1. on Euroopan neuvoston asettama tavoite sisätiloihin,
taso 2. on Euroopan neuvoston nykyinen suositus sisätiloihin ja
tasolla 3 säteily on niin voimakasta, että sydäntahdistimet ovat vaarassa. Kaikki nämä realistisemmat turvarajat on jo ylitetty ja 5G:n myötä säteilyn määrä tulee vain lisääntymään.
Lähde: Bandara P, Carpenter D. Planetary electromagnetic pollution:it is time to assess its impact Planetary electromagnetic pollution (linkki)
ICNIRP = International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Kansainvälinen ionisoimattoman säteilyn toimikunta

Lyhyt yhteenveto matkapuhelinsäteilystä suomeksi

Mäkelä R, Ahonen M. Matkapuhelinsäteilystä on syytä huolestua. Lääkärilehti 48, 2019, s. 2790:

Lääkärilehti 48-2019 lähdeviitteet

previous arrow
next arrow
Slider

FT Mikko Ahosen perusteellinen 5G katsaus

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkoahonen/273776-5g-teknologian-esittely-ymparisto-ja-terveysriskit/

Erilaisia mielipiteitä

Kuten kaikkialla tiedemaailmassa myös mobiilisäteilystä varoittavien tutkijoiden joukossa mielipiteet jakaantuvat, välistä voimakkaastikin. Tasapuolisuuden vuoksi annamme kotisivullamme puheenvuorot molempien pääsuuntauksien edustajille.

Dariusz Leszczynski oli Suomen Säteilyturvakeskuksen tutkimusprofessorina vv. 2000-2013, ja hänen tiedebloginsa  https://betweenrockandhardplace.wordpress.com edustaa ”konservatiivista” näkemystä, jossa peräänkuulutetaan lisää hyvälaatuista tiedettä 5G:n haitoista. Hän toteaa kuitenkin, että tiedettä on riittävästi jotta 5G:n rakentamisessa pitäisi noudattaa varovaisuusperiaatetta. Dos. Leszczynskin kaikki englanninkieliset luentodiat ovat blogissa vapaasti luettavissa. 

Professori Trevor Marshall kuuluu ”radikaaleihin” ja johtaa tällä hetkellä autoimmuunisairauksia johtavaa säätiötä Kaliforniassa. Hänen laskelmiensa mukaan 5g:n myötä ihmisten säteilyrasitus nousee satakertaiseksi lähelle tuotujen tukiasemien vuoksi. https://www.trevormarshall.com/

Washington State Universityn emeritusprofessori Martin Pall edustaa  ”radikaaleja”, kuten käy ilmi hänen Suomen vierailunsa aikana tehdystä 14 min mittaisesta videosta. Hänen mielestään enempää tiedettä ei tarvita vaan 5G:n rakentaminen on välittömästi pysäytettävä.  Professori Pall sai äskettäin kovaa kritiikkiä ajatuksistaan 5G:n osuudesta koronaepidemian synnyssä .   ”Säteilyn vaikutukset – Kristiinankaupunki, Suomi” (tekstitys suomeksi).

Muut tiedeviitteet

Muut tiedeviitteet

Kansalaisaloitteen tilanne